Boek
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Lezing: Doodstraf, levenslang of geen van beide?

Op zondagmiddag 19 mei organiseert het Lambertuspodium de uitgestelde lezing van Prof. Dr. Anton van Kalmthout. Na afloop is er gelegenheid om samen een borrel te drinken (op eigen kosten) en wordt er een borrelhapje aangeboden.

Het onderwerp

Sinds een aantal bindende uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is ook in Nederland een levendig debat ontstaan over de vraag of de levenslange gevangenisstraf, zonder de mogelijkheid ooit nog vrij te komen, in overeenstemming is met de huidige opvattingen over rechtvaardigheid en humaniteit. Vragen die in de lezing een centrale plaats innemen betreffen het aspect van de vergelding: 'Wanneer is die "voorbij"?' en 'Wat is humaan?' en het aspect van de huidige bejegening van levenslanggestraften in detentie.

Daarnaast zal in de …

Lees verder

Op zondagmiddag 19 mei organiseert het Lambertuspodium de uitgestelde lezing van Prof. Dr. Anton van Kalmthout. Na afloop is er gelegenheid om samen een borrel te drinken (op eigen kosten) en wordt er een borrelhapje aangeboden.

Het onderwerp

Sinds een aantal bindende uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is ook in Nederland een levendig debat ontstaan over de vraag of de levenslange gevangenisstraf, zonder de mogelijkheid ooit nog vrij te komen, in overeenstemming is met de huidige opvattingen over rechtvaardigheid en humaniteit. Vragen die in de lezing een centrale plaats innemen betreffen het aspect van de vergelding: 'Wanneer is die "voorbij"?' en 'Wat is humaan?' en het aspect van de huidige bejegening van levenslanggestraften in detentie.

Daarnaast zal in de lezing ook aandacht worden besteed aan de recent gestarte internationale campagne tegen "life imprisonment without parole", die nauw aansluit bij de al jaren gevoerde campagne tegen de doodstraf.

De spreker

Prof. dr. Anton van Kalmthout (Den Haag, 1945) volgde het gymnasium in Den Bosch. Vervolgens studeerde hij Klassieke Taal en Letterkunde in Nijmegen en Leuven, en rechten in Nijmegen en Tilburg. In 2001 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg: het onderwijsinstituut waaraan hij al sinds 1972 verbonden was. 

Van Kalmthout was tot 2010 hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht aan de Tilburgse universiteit. Naast zijn wetenschappelijke carrière legt hij een grote maatschappelijke betrokkenheid aan de dag, regionaal en nationaal. Zo werd hij in 1994 voorzitter van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting voor illegale vreemdelingen. Tevens was hij initiatiefnemer en voorzitter van Bureau Slachtofferhulp Tilburg, voorzitter van de Tilburgse Kunststichting, voorzitter van de kunstcommissie van de universiteit en voorzitter van Stichting Drugshulpverlening te Tilburg.

Van Kalmthout is lid van de wetenschappelijke stuurgroep Platform For International Cooperation on Undocumented Migrants te Brussel, lid van de begeleidingscommissie uitzettingen Koninklijke Marechaussee en bestuurslid van Stichting Reclassering Nederland te Utrecht.

Lees minder

Prijzen

  • € 7,50 incl. koffie/thee bij binnenkomst

Locatie