Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-01-2021

Bezoek Vught, een initiatief van gemeente Vught wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor iedereen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Bezoek Vught

Dit doen we om te voldoen aan de eisen en naleving van de toegankelijkheidseisen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie kijk vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid na.
  • Regelmatige interne controle: Onze redactie voert 1 x per kwartaal tussentijdse controles uit op de inhoud op de website.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren krijgen een training over toegankelijkheid.

Gemeente Vught blijft ook met Bezoek Vught werken aan toegankelijkheid.

Op www.bezoekvught.nl linken we naar andere websites, zoals naar die van stakeholders, (landelijke) partners, stichtingen etc. Niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. De informatie wordt zoveel mogelijk in korte teksten aangeboden. Pdf documenten proberen we zo weinig mogelijk te gebruiken. Op dit moment voldoen misschien nog niet al deze bestanden aan de richtlijnen

Problemen of klachten

Kom je toch een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via redactie@bezoekvught.nl. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Wij zetten in op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website voor iedereen.