IJsbaanreglement

 • Het gebruik van handschoenen is verplicht
 • Het schaatsen is geheel op eigen risico
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: Noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen
 • Bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden
 • Alle schaatsers dienen de aanwijzingen van de ijsmeesters ten allen tijde op te volgen
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel behouden zich ten allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in het gevaar brengen van overige schaatsers
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan binnen of in de directe omgeving van het ijsbaancomplex. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen en aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of naar het ijsbaancomplex: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen
 • Het is niet toegestaan te roken op of rond de ijsbaan
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken
 • Ongewenst en/of intimiderend gedrag wordt niet getolereerd
 • Bij het betreden van het evenementen terrein geeft u nadrukkelijk toestemming tot het maken en publiceren van  foto- en video-opnamen voor promotionele doeleinden.
 • Op de website worden live beelden uitgezonden van de ijsbaan via de livestream
 • Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers maken wij gebruik van camerabewaking en wordt er 24/7 opnames gemaakt van de ijsbaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om – indien de situatie erom vraagt – anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.