Werkzaamheden trap Muyserick

Werkzaamheden trap Muyserick - 19 maart 2020

De nieuwe trap Muyserick is klaar. Zaterdag 4 april wordt de indrukwekkende trap geplaatst.

Het moment is aangebroken dat de gemeente Vught de trap Muyserick gaat vervangen. De tijdelijke trap wordt op vrijdag 3 april verwijderd. Op zaterdag 4 april wordt de nieuwe trap geplaatst. Daarna werken we de trap verder af. Om dit werk goed te kunnen doen, sluiten we de Boxtelseweg af van vrijdag 3 april 7.00 uur tot en met zaterdag 11 april 18.00 uur.

Voor het plaatsen van de nieuwe trap is het Maurickplein nodig. Van vrijdag 3 april 7.00 uur tot en met zaterdag 4 april 23.00 uur is het Maurickplein afgesloten. U kunt hier dan niet parkeren. Op vrijdag is het plein nog wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Op zaterdag 4 april sluiten we het Maurickplein volledig af. Er is dan geen auto-, fiets- of voet- gangersverkeer via het Maurickplein of de Peperstraat mogelijk. Afsluiten is nodig om de takelwerkzaamheden op zaterdag 4 april veilig te kunnen uitvoeren. Het P-terrein Peperstraat is deze dag bereikbaar via het Marktveld. We heffen dan het eenrichting verkeer naar het P-terrein tijdelijk op.